Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Μεταβολές περιορισμένης κλίμακας στις συγχωνεύσεις σχολείων


Περιορισμένης κλίμακας αναμένεται να είναι οι μεταβολές σχολικών μονάδων από το επόμενο διδακτικό έτος στο Νομό Ιωαννίνων, με την προϋπόθεση φυσικά ότι το Υπουργείο Παιδείας θα περιοριστεί στις προτάσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Δήμων, και δε θα μπει στη λογική ενός νέου γύρου συγχωνεύσεων με στόχο την περιστολή εξόδων από την ανάγκη για μικρότερο αριθμό εκπαιδευτικών. Η διαδικασία που ξεκίνησε μετά από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας στις 30 Ιανουαρίου, βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Αρχικά, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπέβαλαν τις προτάσεις - εισηγήσεις τους για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους στα Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία με τη σειρά τους γνωμοδότησαν, πλην των Δήμων Ιωαννιτών και Ζαγορίου που συνεδρίαζαν χθες βράδυ. Το επόμενο βήμα είναι η διαβίβαση των γνωμοδοτήσεων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να το έχει ήδη πράξει από την Τρίτη. Αυτό που μένει, είναι η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου Φιλιώ Νόκα – Ζαράχη να διαβιβάσει με τη σειρά της τις εισηγήσεις και τις γνωμοδοτήσεις στο Υπουργείο Παιδείας, που είναι αυτό που θα πάρει και την τελική απόφαση.


Βάση όλων των παραπάνω και με γνώμονα τα κριτήρια που έχουν τεθεί από το ίδιο το Υπουργείο και δεν είναι μόνο παιδαγωγικά, αλλά έχουν να κάνουν και με τις αποστάσεις και τις κτιριακές υποδομές, οι μεταβολές σε επίπεδο Νομού δεν είναι τέτοιες που να αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις, και στις περισσότερες περιπτώσεις οι προτάσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και οι γνωμοδοτήσεις των Δήμων είναι σε πλήρη ταύτιση.
Γυμνάσια – Λύκεια
Σε ότι αφορά στις σχολικές μονάδες Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, δεν προτείνει καμία συγχώνευση ή κατάργηση, δεδομένου ότι οι υπάρχουσες υποδομές δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που θα προκύψουν από μια ενδεχόμενη συγχώνευση γειτονικών σχολείων.
Σχετικά με τις σχολικές Μονάδες των Επαγγελματικών Λυκείων, δεν προτείνονται συγχωνεύσεις ή καταργήσεις καθόσον αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές μέσα από τη θεσμοθέτηση του Τεχνολογικού Λυκείου.
Η μόνη πρόταση αφορά την ίδρυση Μουσικού Λυκείου Ιωαννίνων. «Στο Μουσικό Γυμνάσιο λειτουργούν από το σχολικό έτος 1993-1994 Λυκειακές Τάξεις με αριθμό μαθητών σταθερά πάνω από 60. Η ίδρυση επιβάλλεται από τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων και δεν απαιτεί ξεχωριστό κτίριο λόγω της συλλειτουργίας του με το Μουσικό Γυμνάσιο, ούτε και άλλο Διευθυντή», τονίζεται σε σχετικό έγγραφο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θετικά αναμενόταν να γνωμοδοτήσει στη χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση και το δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων, μετά από σχετική εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Δημοτικά Σχολεία
Σε ότι αφορά τα Δημοτικά Σχολεία, προτείνεται μόνο μία συγχώνευση και όλες οι υπόλοιπες προτάσεις αφορούν προαγωγές σχολικών μονάδων. Ο λόγος για το 2/θέσιο Δημ. Σχολείο Άνω Λαψίστας, που προτείνεται να συγχωνευθεί με το 2ο 6/θέσιο Δημ. Σχολείο Ελεούσας, πρόταση που δε βρίσκει σύμφωνο το Δήμο Ζίτσας. Η προς συγχώνευση σχολική μονάδα έχει 12 μαθητές και η οργανικότητα είναι 2/θέσιο. Η χιλιομετρική απόσταση είναι 5.9 χιλιόμετρα και θα μεταφέρονται 12 μαθητές.
Οι προτάσεις για προαγωγές αφορούν στα εξής Δημοτικά Σχολεία:
Το 3/θέσιο Δροσοχωρίου να προαχθεί σε 4/θέσιο, διότι υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών (45) και ήδη λειτουργεί ως 4/θέσιο. Την επόμενη σχολική χρονιά ο αριθμός μαθητών θα είναι περίπου 52.
Το 5/θέσιο Μεταμόρφωσης να προαχθεί σε 6/θέσιο, καθώς ο αριθμός μαθητών της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2011-2012 είναι 58 μαθητές και για τα επόμενα δύο χρόνια προβλέπεται αύξηση αριθμού μαθητών, ενώ δέχεται μαθητές από οκτώ γειτονικά τοπικά διαμερίσματα. Την επόμενη σχολική ο αριθμός των μαθητών θα είναι περίπου 68.
Το 6/θέσιο Κουτσελιού να προαχθεί σε 7/θέσιο, διότι υπάρχουν 114 μαθητές και ήδη λειτουργεί ως 7/θέσιο. Την επόμενη σχολική χρονιά θα υπάρχουν περίπου 125 μαθητές.
Το 6/θέσιο Σταυρακίου να προαχθεί σε 7/θέσιο, διότι υπάρχουν 119 μαθητές και ήδη λειτουργεί ως 7/θέσιο. Ο αριθμός μαθητών την επόμενη σχολική χρονιά θα είναι περίπου 125.
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζουν οι προτάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ιωαννίνων, που αναμενόταν να τεθούν προς έγκριση στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα, πρότεινε την τροποποίηση της απόφασης για τη συγχώνευση του Δημοτικού Σχολείου Μπιζανίου με το Δημοτικό Σχολείο Μπάφρας και αντιπρότεινε τη συγχώνευση του Δημοτικού Σχολείου Μπιζανίου με το Δημοτικό Σχολείο Πεδινής. Επίσης, ζητά την τροποποίηση της απόφασης για τη συγχώνευση του Δημοτικού Σχολείου Ηλιόκαλης με το Δημοτικό Σχολείο Λογγάδων και προτείνεται η συγχώνευση του Δημοτικού Σχολείου Ηλιόκαλης με το Δημοτικό Σχολείο Δροσοχωρίου.
Νηπιαγωγεία
Ανάλογη είναι η εικόνα και για τα νηπιαγωγεία, καθώς προτείνεται μόνο μία συγχώνευση, αυτή του 1/θέσιου 2ου Νηπιαγωγείου Κάτω Μαρμάρων με το 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Σταυρακίου. Στο 2ο Νηπιαγωγείο Κάτω Μαρμάρων υπάρχουν μόνο δύο μαθητές - και το Νηπιαγωγείο υποδοχής, το 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Σταυρακίου, έχει τους απαιτούμενους χώρους. Η οργανικότητα του Νηπιαγωγείου υποδοχής θα παραμείνει ως έχει δηλαδή 2/θέσιο. Ο αριθμός μαθητών συνολικά θα είναι περίπου 40. Η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων είναι 4,1 χιλιόμετρα. Σύμφωνη είναι και η πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, όπως κατατέθηκε προς έγκριση στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων.
Επίσης, προτείνονται οι εξής προαγωγές νηπιαγωγείων:
Το 1/θέσιο 2ο Νηπιαγωγείο Ελεούσας να προαχθεί σε 2/θέσιο, διότι υπάρχει αριθμός μαθητών πάνω από 25. Την επόμενη σχολική χρονιά ο αριθμός των μαθητών θα είναι 28.
Το 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Νεοχωρόπουλου να προαχθεί σε 2/θέσιο, διότι επίσης υπάρχει αριθμός μαθητών πάνω από 25. Την επόμενη σχολική χρονιά οι μαθητές θα είναι περίπου 27.
Ακόμη, προτείνονται οι καταργήσεις του 1/θέσιο Νηπιαγωγείου Μονοδενδρίου, του 1/θέσιο Νηπιαγωγείου Ποταμιάς και του 1/θέσιου 2ο Νηπιαγωγείου Χρυσοβίτσας, καθώς και τα τρία είναι σε αναστολή πάνω από τρία έτη, λόγω μη ύπαρξης μαθητών. Για το Νηπιαγωγείο Μονοδενδρίου δεν είχε φτάσει γνωμοδότηση του Δήμου Ζαγορίου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το Νηπιαγωγείο Ποταμιάς ο Δήμος Δωδώνης γνωμοδότησε θετικά στην κατάργηση, ενώ αρνητική είναι η γνωμοδότηση του Δήμου Μετσόβου για την κατάργηση του 2ο Νηπιαγωγείου Χρυσοβίτσας. Όπως σημειώνει σε απόφαση του δημοτικού του συμβουλίου, την ερχόμενη σχολική περίοδο 2012-2013 πρόκειται να εγγραφούν έξι έως επτά νήπια, παιδιά μονίμων κατοίκων του οικισμού Μύλων της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας, που είναι αριθμός ικανός για τη λειτουργία αυτής της σχολικής μονάδας.
Επίσης, ο Δήμος Μετσόβου ζητά να ληφθεί υπόψη η χιλιομετρική απόσταση που χωρίζει την εν λόγω μονάδα από το πλησιέστερο νηπιαγωγείο στον κεντρικό οικισμό της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας, οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, καθώς και η ανύπαρκτη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής.
Τέλος, προτείνεται η επανίδρυση του 1/θέσιου Νηπιαγωγείο Καστρίτσας, καθώς προβλέπεται να εγγραφούν περίπου δέκα μαθητές. Στο νέο Νηπιαγωγείο προτείνεται και η συγχώνευση του υπό αναστολή Νηπιαγωγείου Πλατανιάς, με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Ιωαννίνων να αντιπροτείνει το Νηπιαγωγείο Πλατανιάς να συγχωνευθεί με το Νηπιαγωγείο Κουτσελιού. Αντίθετα, δεν προτείνεται η επανίδρυση του Νηπιαγωγείου Ελληνικού, όπως σχετικά ζητάει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι μαθητές.


ΠΗΓΗ: http://www.epirusonline.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου