Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

«Παγώνουν» για ένα χρόνο τα δάνεια για 4.850 αγροτικές επιχειρήσεις

Υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων έως 31 Ιουλίου, ενώ υπογραφή συμβάσεων με τις τράπεζες μέχρι 30/11/2014.Πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, κτηνοτρόφους, οινοποιεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα, ακόμα και Ενώσεις αφορά, μεταξύ άλλων, η αναστολή καταβολής δόσεων για τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που ανακοίνωσε με υπουργική απόφαση ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.
Υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων έως 31 Ιουλίου, ενώ υπογραφή συμβάσεων με τις τράπεζες μέχρι 30/11/2014.
Η απόφαση αφορά τις δόσεις της περιόδου από 31.12.2013 έως 31.12.2014 και ισχύει για όλες ανεξαιρέτως τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που έχουν δανεισθεί με την εγγύηση του Δημοσίου.
Μοναδική υποχρέωση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών είναι η καταβολή του συνόλου των τόκων που θα προκύψουν για το χρονικό διάστημα της αναστολής.
Τα χρεολύσια των δόσεων, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, προσαυξάνουν αντίστοιχα και αποπληρώνονται μαζί με τις αμέσως επόμενες δόσεις του δανείου, μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31.07.2014.
Τα πιστωτικά ιδρύματα θα ελέγχουν εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης και θα εγκρίνουν ή θα απορρίπτουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.
Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων ορίζεται η 30.11.2014.

Ποιοι ωφελούνται και για τι ποσά....


Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, από την απόφαση ωφελούνται 4.700 πτηνοτρόφοι και κτηνοτρόφοι καθώς και 150 επιχειρήσεις του ευρύτερου αγροτικού τομέα.

Μιλώντας με ποσά, ρυθμίζονται:

-Δάνεια πτηνοτροφικών επιχειρήσεων συνολικού ύψους 184.779.382 ευρώ

-Δάνεια οινοποιητικών επιχειρήσεων συνολικού ύψους  29.449.151 ευρώ

Πιο αναλυτικά:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΗΝΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ:   4700

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ:     8900

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ:    1225

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΙΔΙΩΤ. ΕΠΙΧ.):      375

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:        150

ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ:    2450

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ:      17800

Το σύνολο των δανείων των επιχειρήσεων που δύνανται να ρυθμιστούν
με την απόφαση αναστολής δόσεων ανέρχεται σε 2,4 δις ευρώ περίπου.

Εξ’ αυτών το εγγυημένο από το ΕΔ  (κατά μέσο όρο ποσοστό  80%), με στοιχεία 31-12-2012, είναι 1,9 δις ευρώ.


Οι βασικές κατηγορίες:

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΟΦΕΙΛΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ - ΞΑΝΘΗΣ - ΡΟΔΟΠΗΣ – ΕΒΡΟΥ:
246.217.630
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΟΦΕΙΛΩΝ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΚΙΛΚΙΣ: 30.417.608
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΙΛΚΙΣ -  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ: 40.341.702
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: 97.465.148
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΟΦΕΙΛΩΝ   ΗΜΑΘΙΑΣ:        195.661.755
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΟΦΕΙΛΩΝ  ΔΡΑΜΑΣ: 88.104.351
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΟΦΕΙΛΩΝ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 11.061.017
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΟΦΕΙΛΩΝ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 100.387.793
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΟΦΕΙΛΩΝ  ΠΕΛΛΑΣ  - ΣΕΡΡΩΝ: 67.447.456  
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:    31.613.113
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ   29.449.151
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ: 184.779.382
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ:       443.764.598
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: 312.018.658
Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:
«Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με την υπογραφή Υπουργικής Απόφασης για την αναστολή καταβολής δόσεων δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες:
Υπογράφηκε, σήμερα, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργική Απόφαση για την αναστολή καταβολής δόσεων δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, κατόπιν θετικής εισήγησης της Υποεπιτροπής του Άρθρου 6 του Ν. 2322/1995 και ομόφωνης απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής του Άρθρου 5 του Ν. 2322/1995, αλλά και κατόπιν διαβούλευσης με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψιν οι διατάξεις του Ενωσιακού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού.  
Απώτερος στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας, από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου, είναι να δοθεί μια προσωρινή οικονομική ελάφρυνση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύησή του, για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, έτσι ώστε, όντας απαλλαγμένοι από την υποχρέωση καταβολής του χρεολυσίου των προαναφερόμενων δόσεων και εκμεταλλευόμενοι το γενικότερο πλαίσιο σταθεροποίησης και τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, να μπορέσουν, σε βάθος χρόνου, να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.
Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση καλύπτει την ανάγκη να παρασχεθεί η δυνατότητα και στους δανειολήπτες εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων να αιτηθούν την αναστολή καταβολής δόσεων, επί ίσοις όροις και κατ’ αναλογία με τα εφαρμοζόμενα στα μη εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια, κατόπιν συμφωνίας πιστωτικού ιδρύματος και δανειολήπτη, χωρίς να επέρχεται αύξηση της ήδη ανειλημμένης εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου και επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, δεδομένου ότι, στην παρούσα φάση και για τα προσεχή έτη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, το όριο παροχής νέων εγγυήσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι ρυθμίσεις παλαιότερων δανείων, είναι μηδενικό.
Ειδικότερα και κωδικοποιημένα, σύμφωνα με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση:
- Παρέχεται η ευχέρεια σε όσες επιχειρήσεις και όσους επαγγελματίες το επιθυμούν να τύχουν αναστολής καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως 31.12.2014, με μόνη υποχρέωση από μέρους τους την καταβολή του συνόλου των τόκων που θα προκύψουν για το χρονικό διάστημα της αναστολής.
- Τα χρεολύσια των δόσεων, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, προσαυξάνουν αντίστοιχα και αποπληρώνονται μαζί με τις αμέσως επόμενες δόσεις του δανείου, μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου.
- Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται, καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προκύψουν, λόγω της ως άνω αναστολής, βαρύνουν εξολοκλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31.07.2014.
Τα πιστωτικά ιδρύματα ελέγχουν εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης και εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.
Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων ορίζεται η 30.11.2014».
epirusepress.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου