Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Προσλήψεις ΟΒΑ στο στρατό

Εκδόθηκε η απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Αβραμόπουλου για την κατάταξη Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) στις ειδικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων και ξεκινά η διαδικασία για τις προσλήψεις οπλιτών. Η αποφαση προβλέπει ότι αντί για 30 ημέρες πριν την απόλυση τους που ίσχυε, είναι πλέον δυνατόν, με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων να καθορίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή, με την ίδια διαταγή θα καθορίζεται ότι δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι οπλίτες, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, υπέχουν υπόλοιπο στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης διάρκειας από... τριάντα (30) ημέρες μέχρι τρεις (3) μήνες. Η απόφαση προβλέπει ότι η προβλέπεται η έκδοση απόφασης του ΥΕΘΑ, με την οποία εγκρίνεται η ανακατάταξη ή επανακατάταξη, καθώς και η χρονική της διάρκεια, των υποψηφίων, που έχουν τα προσόντα και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, καθώς και τα κριτήρια που προβλέπει το ΦΕΚ για την επιλογή των ΟΒΑ. Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε περίπτωση που επιτυχόντες οπλίτες απολυθούν πριν την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης η επανακατάταξή τους να γίνεται κατά τις ημερομηνίες κατάταξης των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ)». Επίσης η απόφαση καθορίζει και την μοριοδότηση των υποψηφίων ΟΒΑ που θα διαγωνιστούν για την κατάταξη τους στον Στρατό Ξηράς. όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ',ειδικά για τους
ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με το σύστημα μοριοδότησης, κατόπιν αθλητικών δοκιμασιών, όπως παρακάτω: 1) Δρόμος 2 μιλίων: 10 μόρια για κάθε 10" μικρότερο χρόνο από τα 17Ί5" [πχ για χρόνο 16'42" έχουμε 17Ί55" - 16'42"=70" (το 73" στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη δεκάδα) Χ 10 = 70 μόρια], με μέγιστο παραδεκτό χρόνο τα 17Ί55". 2) Κάμψεις: Αριθμός πέραν των 40 Χ 10 (πχ 60-40=20X10=200μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 40 κάμψεις σε χρόνο 2'. 3) Κοιλιακοί: Αριθμός πέραν των 40 Χ 10 (πχ 80-40=40X10=400μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τους 40 κοιλιακούς σε χρόνο 2'. 4) Έλξεις: Αριθμός πέραν των 6 Χ 10 (πχ 10-6=4Χ20=80μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 6 έλξεις. Οι αθλητικές δοκιμασίες θα διεξάγονται στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ). Οι υποψήφιοι οπλίτες θα ενημερώνονται για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών με μέριμνα της Μονάδας που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους, ενώ οι έφεδροι είναι υπεύθυνοι να επικοινωνήσουν με τις Στρατολογικές Υπηρεσίες, στις οποίες υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους, για να λάβουν γνώση των ημερομηνιών διεξαγωγής τους. Με μέριμνα του ΓΕΣ/ΔΕΔ συγκροτούνται επιτροπές για την μοριοδότηση των υποψηφίων ΟΒΑ. Μετά το πέρας των αθλητικών δοκιμασιών συντάσσει τους πίνακες μοριοδότησης και τους διαβιβάζει στο ΓΕΣ/ΔΣΛ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμάται ο νεότερος βάσει ακριβούς ημερομηνίας γεννήσεως. Στη συνέχεια, το ΓΕΣ/ΔΣΛ εφαρμόζει τη προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου διαδικασία.
epirusgate

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου