Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013

Νέες κάμερες της Τροχαίας στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας!!!

Ο διευθυντής της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσπρωτίας αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την αποφυγή των Τροχαίων ατυχημάτων, με τον έλεγχο ταχύτητας σε επικίνδυνα σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου, αποφάσισε την εγκατάσταση και λειτουργία των προβλεπομένων από το άρθρο 1 του Π.Δ. 287/2001 Ειδικών... Ηλεκτρονικών Τεχνικών Συσκευών στον Δήμο Ηγουμενίτσας:
α. Στην χ/θ 91,4 της Εθνικής οδού Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα
β. Στην χ/θ 88,1 της Εθνικής οδού Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα
γ. Στην χ/θ 88,55 της Εθνικής οδού Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα
Η προαναφερόμενη συσκευή θα τοποθετηθεί σε μόνιμες και σταθερές βάσεις αναλόγου για κάθε περίπτωση ύψους και θα παρέχεται η δυνατότητα εύκολης μεταφοράς της από μια σε άλλη βάση. Στα παραπάνω οδικά σημεία θα χρησιμοποιείται η ίδια συσκευή και η μετακίνηση της από τη μία βάση στην άλλη θα πραγματοποιείται με ευθύνη, μέριμνα και απόφαση του Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας.Η βεβαίωση των παραβάσεων θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 6 του Π.Δ. 287/01 και θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997 ΦΕΚ Α-50).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου