Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Λεφτά υπάρχουν...για τον Αστέρα Βουλιαγμένης αλλά όχι για τους παραγωγούς.

Τις αμαρτίες του παρελθόντος και το έλ­λειμμα διορατικότητας και, κυρίως, οργά­νωσης των Ενώσεων και των ίδιων των πα­ραγωγών, που είχαν ως αποτέλεσμα μια βιομηχανία σηματωρός για την εγχώρια α­γορά γάλακτος, όπως η Δωδώνη, να περάσει στα χέρια μιας επενδυτικής εταιρεί­ας με αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής προθέ­σεις, φαίνεται ότι πληρώνουν οι Ηπειρώτες κτηνστρόφοι.
Έξι μήνες μετά την επεισοδιακή αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα διαψεύδει τις όποιες λιγοστές, είναι η αλήθεια προσδο­κίες είχαν καλλιεργηθεί αρχικά για «απο­γείωση» της επιχείρησης και για «ανταμοι­βή των παραγωγών για τον κόπο τους και το εξαιρετικής ποιότητας προϊόν που παρά­γουν». Οι καθυστερήσεις πληρωμών προς τους κτηνοτρόφους τείνουν να εξελιχθούν σε καθεστώς, ενώ το περιβόητο επενδυτικό πλάνο που υποτίθεται ότι θα μεταμόρφω­νε την εταιρεία και θα επιτάχυνε τον ανα­πτυξιακό της βηματισμό εξακολουθεί... να αγνοείται με τους ιθύνοντες της εταιρείας να περιορίζονται σε γενικόλογες αναφορές χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Ως μεγαλύτερα επιτεύγματα προβάλλο­νται η αύξηση των εξαγωγών και η είσοδος των προϊόντων της Δωδώνη σε νέες αγο­ρές, όμως κάτι τέτοιο δεν μεταφράζεται σε απτά οφέλη για τους παραγωγούς.
Υπενθυμίζεται ότι οι τελευταίοι δεν έλα­βαν ποτέ την εκκαθάριση, η οποία αφορού­σε στην προηγούμενη γαλακτοκομική πε­ρίοδο ενώ και οι τιμές, παρά τη σημαντι­κή αύξηση του κόστους παραγωγής, παρέμειναν καθηλωμένες στα περυσινά επίπεδα, ήτοι: Στο 1,05 ευρώ/λίτρο για το πρό­βειο, στο 0,58 ευρώ/λίτρο για το γίδινο και στο 0,45 ευρώ/λίτρο για το αγελαδινό.

Έκαναν Πάσχα απλήρωτοι

 


Υπό «κανονικές» συνθήκες, στο διά­στημα μεταξύ 10 και 15 Μαΐου οι παραγω­γοί θα έπρεπε να εξοφληθούν για το γάλα που παρέδωσαν στη βιομηχανία τον Απρί­λιο. Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, όμως, δεν είχαν πληρωθεί καν για τις εισκομίσεις του... Μαρτίου.
Αυτή, βεβαίως, δεν ήταν η πρώτη φορά που παρατηρούνταν ανάλογες καθυστερή­σεις. Χρειάστηκε να φτάσουμε στα μέσα του περασμένου Μαρτίου ώστε οι κτηνοτρόφοι να πληρωθούν για τον Ιανουάριο, ενώ πέρασε ένας ακόμα μήνας για την ε­ξόφληση των παραδόσεων του μηνός Φε­βρουάριου. Στο μεσοδιάστημα, δεκάδες πα­ραγωγοί που έφταναν μέχρι την πόρτα του εργοστασίου της Δωδώνη για να διαμαρτυρηθούν, έφευγαν απογοητευμένοι λαμβά νοντας είτε μικρές- προκαταβολές, είτε... υποσχέσεις ότι σύντομα η κατάσταση θα ο- μαλοποιηθεί και εφεξής «κάθε 13 θα εξο­φλείται ο προηγούμενος μήνας». Κάτι που, βεβαίως, δεν τηρήθηκε στην πορεία...

Κύκλοι της διοίκησης επικαλούνται την δύσκολη οικονομική συγκυρία και, κυρίως, την απροθυμίο των τραπεζών να ανοίξουν την κάνουλα του δανεισμού. Όμως την ίδιο στιγμή, οι ιδιοκτήτες (η ρωσικών συμφερόντων επενδυτική Strategic Initiatives Ltd) φιγουράρουν στη λίστα με τους 13 υποψηφίους που ετοιμάζονται να δώσουν σκληρή μάχη -και, βεβαίως, εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του... Αστέρα της Βουλιαγμένης, τον οποίο έχει βγάλει στο «σφυρί» η Εθνική Τράπεζα. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η αρχική δέσμευση του νέου ιδιοκτησιακού σχήματος (σε ποσοστό 10% συμμετέχει και η Simos Foods) ήταν για ένεοη ρευστότητας μέσο από ίδια κεφάλαια.
Το «κερασάκι» στην τούρτα έρχονται να βάλουν οι φήμες περί μεταπώλησης της Δωδώνη σε νέο αγοραστή, οι οποίες σε πείσμα των επίσημων διαψεύσεων εξακο­λουθούν να δίνουν και να παίρνουν εντείνοντας την αβεβαιότητα τόσο των παραγω­γών όσο και της τοπικής κοινωνίας.
-->

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου