Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

«Παράθυρο» για απολύσεις στο Δημόσιο


Στο στόχαστρο του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση μπαίνουν για πρώτη φορά όσοι εδώ και δεκαετίες διασπάθισαν δημόσιο χρήμα μέσω της έγκρισης παράνομων συντάξεων και επιδομάτων προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά στα ασφαλιστικά ταμεία, που ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ ετησίως.
 «Παράθυρο» για απολύσεις στο ΔημόσιοΜε ένα νομοσχέδιο 75 άρθρων, το οποίο θα κατατεθεί εντός της εβδομάδας, θα επιβάλλονται βαρύτατες ποινές που θα επισύρουν μέχρι και οριστική αποπομπή από την εργασία ή και φυλάκιση.
Στο κεφάλαιο 2, που αφορά «την αυστηροποίηση της πειθαρχικής αντιμετώπισης παραβατικών συμπεριφορών κατά των ασφαλιστικών οργανισμών» αναφέρεται χαρακτηριστικά:...
«Υπάλληλος που προβαίνει σε παράνομη πράξη ή παράλειψη από την οποία δύναται να προκληθεί βλάβη στο ασφαλιστικό σύστημα και τα συμφέροντα των ασφαλισμένων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον η πράξη του δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη».
Παράλληλα, όσον αφορά τις διοικητικές κυρώσεις, προβλέπει: «Υπάλληλος, που με οποιαδήποτε σχέση υπάγεται στο στενό υπάγεται στο προσωπικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα και με πράξη ή παράλειψη συνετέλεσε στην παράνομη χορήγηση επιδόματος, σύνταξης ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής παροχής με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας σε βάρος του ασφαλιστικού φορέα τιμωρείται με διοικητική ποινή προσωρινής παύσης ή προσωρινού αποκλεισμού από την παροχή υπηρεσιών του από 6 μέχρι 12 μήνες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης ή το μέγεθος της απειλούμενης βλάβης. Σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση τέλεσης των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 πράξεων, καθώς και σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η ποινή της οριστικής παύσης, άλλως αποκλεισμού από την παροχή των υπηρεσιών τους ή καταγγελίας της σύμβασης τους με τον φορέα στον οποίο ανήκουν».
Οι 20 ρυθμίσεις
Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει:
• Τη θέσπιση του συστήματος «Αριάδνη». Με το σύστημα αυτό, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε. και το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων του υπουργείου Εσωτερικών θα ελέγχουν οποιαδήποτε δημογραφική αλλαγή των ασφαλισμένων (γέννηση, γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, διαζύγιο και θάνατος), ώστε να μην καταβάλλονται παράνομα συντάξεις και επιδόματα.
• Την ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και των άλλων ελεγκτικών οργάνων, με τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.
• Την οργάνωση στοχευμένου εντοπισμού περιπτώσεων αδήλωτης απασχόλησης ατόμων που λαμβάνουν ταυτόχρονα επίδομα ανεργίας.
• Την αναδιαμόρφωση και την ενίσχυση της συμφιλιωτικής διαδικασίας που μπορεί να προωθούν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και οι αρμόδιοι επιθεωρητές εργασίας.
• Την καθιέρωση του ασφαλιστικού πιστοποιητικού για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τη προσυμπλήρωση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης συνταξιούχων φορολογουμένων στη βάση των στοιχείων που της διαβιβάστηκαν από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
• Τη δυνατότητα – για πρώτη φορά στη χώρα μας- σε κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, να μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
• Την κατάργηση του μέχρι σήμερα ισχύοντος λόγου διαγραφής των εγγεγραμμένων ανέργων από τα μητρώα του ΟΑΕΔ, όταν αυτοί συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
• Την εισαγωγή -με πιο συστηματικό τρόπο της δοκιμασμένης σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεθόδου ενεργοποίησης των ανέργων για την επιτυχή ένταξη-επανένταξη των εγγεγραμμένων ανέργων στην αγορά εργασίας, δηλαδή της αρχής των «αμοιβαίων υποχρεώσεων».
• Την κατάργηση 12 θέσεων ειδικών συνεργατών του υπουργού Εργασίας με δημοσιονομικό όφελος άνω των 400.000 ευρώ ετησίως.
• Τη θεσμική αναγνώριση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου με τις λοιπές αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές οργανώσεις.
• Τη διεύρυνση των σκοπών του ΟΑΕΔ ώστε να συμπεριλάβει μέρος των σημαντικών κοινωνικών δραστηριοτήτων των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Κατοικίας.
• Την απλούστευση του καθεστώτος ασφάλισης των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων με μόνο κριτήριο τη δυναμικότητα ως προς τον αριθμό των δωματίων. Συγκεκριμένα: α) μέχρι 5 δωμάτια, υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ, β) από 6-10 δωμάτια, υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ εφόσον ασκείται παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα. Εάν δεν ασκείται παράλληλα αγροτική δραστηριότητα, τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται στην ΟΑΕΕ, γ) από 11 δωμάτια και άνω, υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
• Την αναβάθμιση του πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας.
• Την παράταση για ακόμη έναν χρόνο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανέργων και ανασφάλιστων ατόμων.
• Την τροποποίηση της ρύθμισης για την παροχή βοηθήματος ανεργίας σε αυτοαπασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες ώστε το βοήθημα να αποδίδεται και σε επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες (π.χ. δικηγόροι, μηχανικοί κ.λπ.), χωρίς αυτοί να χρειαστεί να διακόψουν την ασφάλισή τους.
• Τη σταδιακή διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και τον εξορθολογισμό χρήσης του εργοσήμου (χρήση του και σε αγροτικές εργασίες).
• Τη θέσπιση ειδικής διάταξης για συμψηφισμό ή παρακράτηση από τη δικαιούμενη σύνταξη οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και στον ΟΓΑ, αρκεί οι οφειλές να μην ξεπερνούν τις 4.000 ευρώ.
• Τη δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας ασφαλιστικών φορέων σε άλλους φορείς εποπτείας υπουργείου Εργασίας με μικρό ετήσιο μίσθωμα.
• Τη δυνατότητα επανεγγραφής στην κύρια και επικουρική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ατόμων τα οποία διέκοψαν παλαιότερα το επάγγελμά τους.
• Το ακατάσχετο των εισφορών που καταβάλλονται υπέρ των κλάδων και λογαριασμών του ΟΑΕΔ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου