Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Χρηματοδότηση 18,3 δισ. απέσπασε η Ελλάδα για το 2014 - 2020

Η απόφαση ξεπέρασε και τις πλέον αισιόδοξες προσδοκίες - Την απόλυτη ικανοποίησή του εξέφρασε ο πρωθυπουργός.
Σύνοδος Κορυφής - Αντώνης Σαμαράς Ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, κατά τη διάρκεια του δίωρου διαλείμματος στις διαπραγματεύσεις στη χθεσινή δεύτερη ημέρα των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.
Συνολική χρηματοδότηση για τη συνοχή, η οποία μαζί με την πολιτική της ανάπτυξης της υπαίθρου αναμένεται να φτάσει τα 18,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, ενώ εάν προστεθούν και οι εισοδηματικές ενισχύσεις προς τους αγρότες θα ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ, απέσπασε χθες στις...
Βρυξέλλες η χώρα μας, στο πλαίσιο μιας 24ωρης εξουθενωτικής διαπραγμάτευσης στη Σύνοδο Κορυφής για τον καθορισμό των κοινοτικών δαπανών την παραπάνω επταετία.
Πρόκειται για μια επιτυχία που ξεπέρασε και τις πλέον αισιόδοξες προσδοκίες, διότι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για την Ελλάδα αποφασίστηκαν τη ίδια στιγμή που η Ε.Ε. υιοθέτησε τον πλέον σφικτό προϋπολογισμό της ιστορίας της. Ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ξεκινώντας από τη χειρότερη αφετηρία που βρέθηκε ποτέ η Ελλάδα σε κοινοτική διαπραγμάτευση για τον καθορισμό των κοινοτικών δαπανών, πέτυχε να αυξήσει σημαντικά το ύψος των χρηματοδοτήσεων, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν συνολικά τα 18,3 δισ. ευρώ.
Σε σύγκριση με το πακέτο της περιόδου 2007-2013, η Ελλάδα θα έχει απώλειες, ωστόσο αυτές περιορίστηκαν αισθητά σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Κι αυτό επειδή οι εταίροι αναγνώρισαν τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται η χώρα εξαιτίας της ύφεσης και της ανεργίας.
Ειδικότερα, με βάση την αρχική πρόταση της Κομισιόν, στην Ελλάδα αναλογούσαν συνολικά 28,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 12 δισ. ευρώ για τη συνοχή και 16,5 δισ. ευρώ για τη γεωργία (ανάπτυξη υπαίθρου -εισοδηματικές ενισχύσεις στους παραγωγούς). Την περίοδο 2007-2013 η Ελλάδα έλαβε συνολικά 39,3 δισ. ευρώ, από τα οποία 20,6 δισ. αφορούσαν στη συνοχή και 18,7 δισ. ευρώ στη γεωργία. Δηλαδή θα είχαμε μια συνολική απώλεια την περίοδο 2014-2020 της τάξης των 10,8 δισ. ευρώ, εάν δεν βελτιώνονταν, χθες, η πρόταση της Επιτροπής.
Στη χθεσινή διαπραγμάτευση, επίσης, οι εταίροι αναγνώρισαν αφενός μεν την τραγική κατάσταση της χώρας και αφετέρου το γεγονός ότι η στατιστική μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του πλούτου κάθε περιφέρειας, με βάση την οποία κατανέμονται οι κοινοτικές δαπάνες, κάλυπτε την περίοδο αναφοράς 2008-2010 και δεν αποτύπωνε τις επιπτώσεις της κρίσης το 2011, το 2012 και φέτος. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε τελικά να δοθούν στην Ελλάδα 14,5 δισ. ευρώ από 12 δισ. ευρώ που της αναλογούσαν με βάση την πρόταση της Κομισιόν, εκ των οποίων 1,350 δισ. θα δοθούν στην περιφέρεια της Αττικής, όπου βρίσκεται και η μεγάλη μάζα των ανέργων. Επίσης, άλλα 2 δισ. ευρώ θα δοθούν σε μια διετία μετά την αναθεώρηση των στοιχείων των ελληνικών περιφερειών, ώστε να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της κρίσης το 2011 και το 2012. Η επαναξιολόγηση αυτή θα γίνει το 2016.
Επίσης, στο ποσό θα πρέπει να προστεθεί 1,8 δισ. ευρώ ως επιπλέον κονδύλι που δίνεται στη χώρα μας για την ανάπτυξης της υπαίθρου, όπου το συνολικό ποσό καθορίζεται στα 3,7 δισ. ευρώ.
Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν πόροι που θα προκύψουν από το νέο ταμείο, που θα συσταθεί για την αναχαίτιση της ανεργίας στους νέους κάτω των 25 ετών και το οποίο θα προικοδοτηθεί με περίπου 6 δισ. ευρώ για το σύνολο της επταετίας. Το ταμείο αυτό θα χρηματοδοτεί προγράμματα και δράσεις στις χώρες που η ανεργία στους νέους είναι μεγαλύτερη του 25%. Η Ελλάδα και η Ισπανία, οι οποίες με ποσοστά 57% έχουν υπερδιπλάσια ανεργίας από το μέσο όρο της Κοινότητας, θα λάβουν και το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του εν λόγω ταμείου.
Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις 300 εκατ. ευρώ που θα δοθούν στη χώρα μας και για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, όπου η Ελλάδα θα λάβει συνολικά 500 εκατ. ευρώ από περίπου 200 εκατ. ευρώ την περίοδο 2007-2013.
Η πρόταση της Κομισιόν για τη συγχρηματοδότηση στον τομέα της συνοχής προβλέπει ότι, κατόπιν αίτησης ενός κράτους-μέλους, τα ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται σε κάθε ταμείο. Δηλαδή στην περίπτωση της Ελλάδας το ποσοστό της κοινοτικής χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι και 95% για το Ταμείο Συνοχής και 85% για το Περιφερειακό, το Κοινωνικό και τα ταμεία Ανάπτυξης της Υπαίθρου και Αλιείας.
Στην περίπτωση της Ελλάδας αποφασίστηκε η αύξηση της κοινοτικής συγχρηματοδότησης στις περιφέρειες που είχαν πρόβλημα με την έξοδό τους από τις μαζικές κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Πρόκειται για την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, όπου το ποσοστό της κοινοτικής συγχρηματοδότησης θα φτάσει το 80%.
Οπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός, η χώρα μας πέτυχε χθες πολλά περισσότερα από εκείνα που προέβλεπε η αρχική πρόταση της Κομισιόν, παρά το γεγονός ότι το συνολικό μέγεθος των κοινοτικών κονδυλίων μειώθηκε. Η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «διαπραγματευτικά κάναμε το καλύτερο». «Κάναμε τις συμμαχίες μας, δώσαμε έγκαιρα τη μάχη μας, με την επιμονή μας προβλέφθηκε και δίνεται ένα ειδικό κονδύλιο για την ανεργία των νέων, ενώ μέρος του οποίου θα απορροφηθεί από την Ελλάδα», όπως είπε. Κατανομή κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ Ο κ. Σαμαράς εξέφρασε την ικανοποίησή τους διότι επιτεύχθηκε η αναγνώριση από τους εταίρους των επιπτώσεων της κρίσης πέραν των ετών μετά το 2010, καθώς επίσης και η ευθεία αναφορά που γίνεται για την Ελλάδα προκειμένου να της δοθούν επιπλέον πόροι από το 2016. Εμεινε αλώβητο το αναπτυξιακό κομμάτι της αγροτικής πολιτικής (που πριν ανήκε στο ΕΣΠΑ), όπως είπε.
Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε ακόμη το γεγονός ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην απορρόφηση των πόρων των κοινοτικών κονδυλίων. Καταλήγοντας, επεσήμανε ότι πρόκειται για μια απόφαση που ψυχολογικά μας ενισχύει όλους, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα προβλήματα εξακολουθούν να είναι πολλά.
Αγροτική πολιτική
Στο γεωργικό τομέα, οι ακριβείς χρηματοδοτήσεις θα υπολογιστούν για όλες τις χώρες σε μεταγενέστερο στάδιο, ωστόσο θα κινούνται κοντά στην αρχική πρόταση της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία αναλογούσαν στην Ελλάδα περίπου 16,5 δισ. ευρώ, από 18,7 δισ. που είχε λάβει την περίοδο 2007-2013.
Οι συνολικές απώλειες για τους Ευρωπαίους παραγωγούς θα ήταν πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με το πακέτο της περιόδου 2007-2013, εάν δεν έδινε τη μάχη γι' αυτούς ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ.
Αντιπολίτευση: Κριτική για το μειωμένο προϋπολογισμό
«Σε μια εξόχως κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία οι ευρωπαϊκοί λαοί δοκιμάζονται σκληρά από τη λιτότητα, την ύφεση και την ανεργία, που υπονομεύει το μέλλον των νέων, η ηγεσία της Ε.Ε. αποδεικνύεται ανίκανη να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων», δήλωσε η κα Ρένα Δούρου, υπεύθυνη του τομέα Εξωτερικών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Η κα Δούρου επεσήμανε ότι τα 907 δισ. ευρώ του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγράμματος «συνιστούν μια ομολογία αναλγησίας και πολιτικής αποτυχίας» και συμπλήρωσε: «Τη στιγμή που η Ε.Ε. είχε ανάγκη τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη μέσα από έναν αυξημένο προϋπολογισμό αναπτυξιακής κατεύθυνσης, διαπιστώνουμε ότι εκείνο που αναζητήθηκε ήταν ο μικρότερος κοινός παρανομαστής. Οι ηγέτες της Ε.Ε. συμφώνησαν σε έναν μίνιμουμ προϋπολογισμό, ο οποίος, πέραν όλων των άλλων, μπορεί (και πρέπει) να παραμείνει κενό γράμμα. «Προϋπολογισμός ύφεσης» χαρακτηρίστηκε ορθά, και δεν πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωβουλή».
Κατά τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, «ο κ. Σαμαράς δεν έχει κανέναν λόγο να πανηγυρίζει -αντιθέτως, θα πρέπει να απολογηθεί. Να απολογηθεί για τα 11 δισ. ευρώ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), που παραμένουν αναξιοποίητα».
Το ΚΚΕ σχολιάζοντας όσα είπε ο κ. Σαμαράς, υποστήριξε ότι «σημαντικότερα είναι αυτά στα οποία δεν αναφέρεται ο πρωθυπουργός. Ο φιλομονοπωλιακός προσανατολισμός της κοινοτικής χρηματοδότησης, το βάθεμα των ανισότιμων σχέσεων των κρατών - μελών και η όξυνση των αντιθέσεων στο εσωτερικό της Ε.Ε., που αποτυπώνονται στο συμβιβασμό για το νέο προϋπολογισμό, ο οποίος είναι ο πρώτος μειωμένος έναντι του προηγούμενου στην ιστορία της Ε.Ε.».
Το ΚΚΕ παρατήρησε ότι ο πρωθυπουργός «δεν είπε κουβέντα για την πιθανότητα επιβολής ποινών στα κράτη-μέλη με αναστολή πιστώσεων, που θα αξιοποιηθεί σαν μοχλός για να επιταχυνθούν οι αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις».

naftemporiki.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου