Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Αλλαγές στον κατάλογο καλλιεργουμένων φυτικών ειδών

Τροποποιήσεις έγιναν στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών με μια ποικιλία τομάτας και δύο ποικιλιών σκληρού σίτου.
Ο κατάλογος είχε τεθεί σε ισχύ από τις 18 Ιανουαρίου του 2012 και οι τροποποιήσεις
Στον κατάλογο επέρχονται με την με αριθμό 12500/130777 υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3509/Β/31 – 12 – 2012.
Οι τροποποιήσεις έχουν ως εξής:....

Το όνομα της υπ’ αριθμ. 2 ποικιλίας του φυτικού είδους ΤΟΜΑΤΑ της υπό στοιχείο Β ομάδας καλλιεργειών ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ της παρ. 1 της αριθ. 313842/28.12.2010 (Β΄2137) απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τροποποιείται από το παλιό «IKARO» στο νέο «GATENIO». Κατά τα λοιπά ο διατηρητής της ανωτέρω ποικιλίας παραμένει ως έχει.
Τα ονόματα των υπ’ αριθμ. 1 και 4 ποικιλιών του φυτικού είδους ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ της υπό στοιχείο Α ομάδας καλλιεργειών ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ της παρ. 1 της αριθ. 199745/27.12.2011 (Β΄ 3214) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τροποποιούνται από τα παλιά «AGAPI» και «LARISA» στα νέα «ΖΟΙ» και «DUNAVIS», αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά οι διατηρητές των ανωτέρω ποικιλιών παραμένουν ως έχουν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου