Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Φόρουμ για την υποστήριξη του «οικογενειακού βοηθού στα Ιωάννιναdimarxeio ioanninonΦόρουμ με θέμα τη διαχείριση του χρόνου του «οικογενειακού βοηθού» θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 6 Ιουλίου στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος GRUNDTVIG.
Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα «δια βίου μάθησης» στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από την Κορσική (Γαλλία), την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ιταλία. Από την Ελλάδα συμμετέχει ο Δήμος Ιωαννιτών, με εθνικό φορέα διαχείρισης το ΙΚΥ.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε στο τέλος του 2010 και μέχρι τώρα έγιναν 5 διακρατικές συναντήσεις.
Πρόγραμμα GRUNDTVIG
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Καταστατικό Χάρτη.....
«οικογενειακός βοηθός» είναι το άτομο μη επαγγελματίας που φροντίζει αμισθί ένα μη αυτοεξυπηρετούμενο άτομο της οικογενείας του (ηλικιωμένο, ανάπηρο, με ασθένεια Αλσχάιμερ κ.λ.π.), βοηθώντας το στις καθημερινές του δραστηριότητες, συμβάλλοντας έτσι αφενός στην εξασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του και αφετέρου στην αποφυγή της ιδρυματοποίησης του. Η φροντίδα αυτή μπορεί να είναι πλήρης ή μερική (ανάλογα με το επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης) και αφορά τους τομείς ατομικής υγιεινής, διατροφής - σίτισης, φροντίδα υγείας, φροντίδα οικίας, διοικητικές εξυπηρετήσεις κ.λ.π.
Οι οικογενειακοί βοηθοί συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η απομόνωση και η απουσία προσωπικού χρόνου. Αυτό μπορεί να έχει φυσικές και ψυχολογικές επιπτώσεις που επηρεάζουν τόσο τον ίδιο το φροντιστή, όσο και το άτομο το οποίο εξαρτάται απ’ αυτόν.
Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό ο οικογενειακός βοηθός να οργανώσει τη ζωή του ώστε να συμβιβάσει δύο διαφορετικές πτυχές: τον χρόνο της προσφερόμενης βοήθειας και τον προσωπικό χρόνο. Αυτός ο προσωπικός χρόνος έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα της προσφερόμενης βοήθειας.
Το πρόγραμμα GRUNDTVIG έχει ως στόχο την υποστήριξη των οικογενειακών βοηθών ως προς τη διαχείριση του χρόνου τους.
Ο αριθμός των ατόμων που φροντίζουν τους συγγενείς τους στο σπίτι, συνεχώς αυξάνεται στην Ευρώπη, ενώ δεν προβλέπεται γι’ αυτούς κατάρτιση και προσωπική υποστήριξη. Αποτελούν συχνά μια απομονωμένη κοινωνική ομάδα που αντιμετωπίζει κίνδυνο φυσικής ή/και ψυχικής κόπωσης με επιπτώσεις τόσο στους ίδιους όσο και στο εξαρτώμενο άτομο.
Οι οικογενειακοί βοηθοί, φροντίζουν καθημερινά, χωρίς αμοιβή κάποιο άτομο μη αυτοεξυπηρετούμενο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
Οι προσωπικές ανάγκες τους ως προς τη διαχείριση του χρόνου θα πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας νέας προσέγγισης ως προς την κατάρτισή τους (κυρίως εξ αποστάσεως) και μιας ανταλλαγής εμπειριών ως προς τους τρόπους που αντιμετωπίζεται το θέμα σε διάφορες χώρες.
Οι στόχοι του προγράμματος
 1. Καταγραφή των καλών πρακτικών που υφίστανται στις διάφορες χώρες για την υποστήριξη των οικογενειακών βοηθών ως προς τη διαχείριση του χρόνου τους.
 2. Δημιουργία ενός οδηγού καλών πρακτικών διαχείρισης του χρόνου του οικογενειακού βοηθού.
 3. Δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγών, τοπικού και ευρωπαϊκού, πάνω στο θέμα της υποστήριξης των οικογενειακών βοηθών.
 4. Επεξεργασία προτάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του οικογενειακού βοηθού.
 5. Υλοποίηση ενός φόρουμ με θέμα την υποστήριξη των οικογενειακών βοηθών
Προβλεπόμενα αποτελέσματα
 • Ευρωπαϊκός Οδηγός Καλών Πρακτικών διαχείρισης του χρόνου του οικογενειακού βοηθού
 • Καταγραφή των κέντρων υποδοχής και των υπηρεσιών προς τα μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα
 • Πρακτικές οδηγίες για την οργάνωση ενός εργαστηρίου διαχείρισης του χρόνου του οικογενειακού βοηθού
 • Πρακτικός οδηγός για την οργάνωση φόρουμ υποστήριξης των οικογενειακών βοηθών και οργάνωση του φόρουμ
 • Λεξικό ορολογίας σχετικά με την υποστήριξη των μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων, για χρήση από τους οικογενειακούς βοηθούς.
 • Καταγραφή των φορέων υποδοχής και υπηρεσιών σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η γνώση των προτεραιοτήτων και η βέλτιστη οργάνωση αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την επίτευξη μιας ισορροπίας στους χρόνους.
 • Οι εταίροι του προγράμματος ανταλλάσσουν προβληματισμούς ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του οικογενειακού βοηθού ώστε να συνθέσουν τις γνώσεις και τις καλές πρακτικές γύρω από αυτό το θέμα.
 www.ioanninapress.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου