Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Αποφάσεις για νέα έργα έλαβε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.  Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η δημοπράτηση των έργων:
-«Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου κτηνοτροφικών και  λοιπών εγκαταστάσεων στην Άρτα», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ «Αποκατάσταση ζημιών οδού Κρυοπηγής – Ε.Ο.19 (Έργα Κεντρικών  Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου)», προϋπολογισμού  15.000 ευρώ Επίσης αναδείχθηκαν ανάδοχοι των εξής έργων: «Καθαρισμοί πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου στράγγισης»,  προϋπολογισμού 39.000 ευρώ (Ανάδοχος: Γεώργιος Μπαζούκης ΕΔΕ) «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ΚΟΚ μετά στύλων»,  προϋπολογισμού 5.000 ευρώ (Ανάδοχος: ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. Χρόνης  ΑΒΕΕ). Επίσης η Οικονομική Επιτροπή, αποδέχτηκε την
εισήγηση της Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών  Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» επί ασκηθείσας προδικαστικής  προσφυγής.
epirusgate

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου