Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ απο την Αδελφότητα Κουρέντων

Της Αδελφότητας Κουρέντων Ιωαννίνων « Ο Άγιος Γεώργιος» , όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της Παπαγγέλη Μιχάλη

ΠΡΟΣ

Τον Δήμο Ζίτσας , νομίμως εκπροσωπούμενου

Θέμα : Εργασίες συντήρησης και επισκευής στο Σχολείου του χωριού μας ( Κούρεντα Ιωαννίνων )

Κύριοι
Επανερχόμενοι στο θέμα της επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Σχολείου του χωριού μας , επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τα κάτωθι:

Όπως ήδη γνωρίζετε , ο Δήμος Ζίτσας με την με αριθμό πρωτ. 19594/10.10.2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε δεκτό προηγούμενο αίτημα της Αδελφότητάς μας για την παραχώρηση της χρήσης του Σχολείου του χωριού μας , με σκοπό την...

επισκευή , συντήρηση και αξιοποίησή του για πολιτιστικούς σκοπούς.
Με την παρούσα επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι έχουμε ήδη προβεί σε αυτοψία του χώρου και καταγραφή των ζημιών και των εργασιών που πρέπει να λάβουν χώρα.
Πρόθεσή μας είναι να προβούμε άμεσα στις κάτωθι ενέργειες:

1) Ξήλωμα του τσίγκου που έχει τοποθετηθεί στη στέγη του κτηρίου , και τοποθέτηση νέου , μεγαλύτερης επιφάνειας και διαφορετικής ποιότητας , ώστε να αποτρέπεται η εισροή όμβριων υδάτων από τη στέγη στο εσωτερικό του κτιρίου.

2) Αντικατάσταση των σπασμένων κεραμιδιών της στέγης με καινούρια

3) Καθαρισμός υδροροών και προσθήκη νέων ( κάθετων ) , όπου χρειάζεται

Τις εργασίες θα εκτελέσει συνεργείο με το οποίο ήδη έχουμε έρθει σε επαφή . Θα ήταν ωστόσο πολύτιμη και η όποια συνεισφορά του Δήμου , τόσο οικονομική , όσο και υλικοτεχνική , με σκοπό την κατά το δυνατό ταχύτερη και ασφαλέστερη αποπεράτωση του έργου .
Θα επανέλθουμε με νεώτερη ενημέρωση.

Μετά τιμής

Ο πρόεδρος

Παπαγέλλης Μιχάλης

Ο γενικός γραμματέας 
Τζέρπος Κώστας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου