Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Έρχονται 4.413 προσλήψεις από τον ΟΑΕΔ σε Δήμους και Περιφέρειες

Ανοίγουν οι θέσεις εργασίας για 4.413 πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και απόφοιτους Λυκείου-ΙΕΚ. Οι νέες προσλήψεις θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος της «Ψηφιακής Σύγκλισης» και θα αφορούν ωφελούμενους ανέργους σε ειδικότητες της Πληροφορικής.Τα κριτήρια και τα μόρια θα είναι τα ίδια όπως και στις προηγούμενες τρεις προκηρύξεις. Η πρόσκληση βρίσκεται στο ΑΣΕΠ για τελική έγκριση και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοσιευθεί από τον ΟΑΕΔ και να καθοριστεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.Οι προσλήψεις θα γίνουν σε δήμους και περιφέρειες όλης της χώρας ως εξής:...

- 2.199 άτομα στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
- 2.158 άτομα θα προσληφθούν στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενώ ακόμη
- 56 προσλήψεις θα γίνουν στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.
Το νέο προσωπικό θα καλύψει τις ανάγκες ψηφιοποίησης εγγράφων και
άλλων δεδομένων σε Δήμους και Περιφέρειες όλης της χώρας.Για τις θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα στην Πληροφορική ή σε άλλο συναφές πεδίο (Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών κλπ.) ή πτυχίο Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.Για τις θέσεις τεχνολογικής εκπαίδευσης θα ζητηθούν πτυχίο ή δίπλωμα σε τμήμα Πληροφορικής ή σε άλλο συναφές πεδίο {Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία η Βιομηχανικής Πληροφορικής Κ-λπ.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΓΤΣΕ) ΤΕΙ της χώρας μας ή ισότιμος τίτλος σχολών της Ελλάδας ή ταυ εξωτερι¬κού, αντίστοιχης ειδικότητας ή τo ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.Τέλος, στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή άλλο ισό¬τιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.
epirusepress

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου