Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Ανακοίνωση της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε


ΔΩΔΩΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ4ΔΩΔΩΝΗ Α,Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αγαπητοί συνεργάτες,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη νέα τιμολογιακή μας πολιτική για την περίοδο 2013-2014.
Η πολιτική αυτή, στοχεύει :
-από τη μία, στην εξυπηρέτηση των αναγκών της ΔΩΔΩΝΗΣ ώστε να παραμείνει ως η εταιρεία παραγωγής ποιοτικότερων γαλακτοκομικών προϊόντων παγκοσμίως, ανταγωνιστική τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές του εξωτερικου και από την άλλη, τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας της Ηπείρου, μέσω της στήριξης και της προστασίας της ζώνης γάλακτος καθώς και των οικονομικών συμφερόντων των παραγωγών της.
Βασικές αρχές της νέας τιμολογιακής πολιτικής είναι οι εξής:...
-Η ΔΩΔΩΝΗ θα συνεχίσει να αγοράζει όλο το γάλα των παραγωγών-συνεργατών της, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και των μικρότερων παραγωγών (παρά το υψηλό κόστος συγκέντρωσης), καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς καθώς και του επόμενου καλοκαιριού.
-Η ΔΩΔΩΝΗ θα συνεχίσει να προσφέρει την υψηλότερη τιμή για το πρόβειο και το γίδινο γάλα συγκριτικά με (την αναμενόμενη) μέση τιμή της αγοράς, αντικατοπτρίζοντας έτσι την υψηλότερη ποιότητα γάλακτος που προμηθεύεται από τους παραγωγούς-συνεργάτες της.
-Με στόχο τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της και στήριξης των παραγωγών της, η εταιρεία επιβραβεύει την υψηλή ποιότητα του εισκομιζόμενου γάλακτος, εισάγοντας ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια ώστε οι τιμές να μπορούν να ανέβουν ακόμη περισσότερο.
-Η ΔΩΔΩΝΗ θα αυξήσει τις τιμές για το γίδινο γάλα και θα συνεχίσει να πληρώνει το αγελαδινό σε τιμές αντίστοιχες της αγοράς. Η εταιρία θα συνεχίσει να προμηθεύεται το 100% του γάλακτος της Ηπείρου και να στηρίζει τους παραγωγούς της για την προμήθεια ζωοτροφών και αγροτικών εφοδίων, μέσω της μεθόδου των προκαταβολών.
-Η ΔΩΔΩΝΗ θεσπίζει για πρώτη φορά σύστημα BONUS - MALUS που αφορά στην αξιοκρατική διαμόρφωση των τιμών, βάση των κριτηρίων ποιότητας του εισκομιζόμενου γάλακτος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΩΔΩΝΗΣ ανακοινώνει σήμερα την ακόλουθη τιμολογιακή πολιτική για την νέα περίοδο γάλακτος 2013-2014.
Πιο συγκεκριμένα:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΚΟΜΙΣΗ (kgr)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€/kgr)
1-5.000
0,90
5.001-15.000
0,94
15.001-30.000
0,98
30.001-60.000
1,01
60.001 +
1,05“
ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΜΗ ΛΠΊΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ 12. 0. ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΓΙΔΙΝΟ ΓΑΛΑ:
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΚΟΜΙΣΗ (kgr)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€/kgr)
1-5.000
0,60
5.001 +
0,62
ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΜΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ 8.0
Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται από την τιμή της χαμηλότερης κλίμακας και εν ευθέτω χρόνω, σε περίπτωση που η ποσότητα η οποία παραδίδεται ξεπερνά την συγκεκριμένη κλίμακα, θα τιμολογείται επιπλέον η διαφορά της τιμής, ενώ από το σημείο αυτό και μετά θα συνεχίσουμε να σας τιμολογούμε με την υψηλότερη τιμή.
Πάνω στην τιμή που διαμορφώνετε από τα ποσοτικά κριτήρια, θα εφαρμόσουμε τα ποιοτικά κριτήρια για τις ποσότητες που παραδίδονται, με βάση συχνές δειγματοληψίες που θα πραγματοποιούμε. Το σύστημα BONUS-MALUSθα ισχύσει για ποσότητες εισκομιζόμενου γάλακτος πάνω από 5.000 κιλά ετησίως.
Για λόγους διασφάλισης και προστασίας των παραγωγών της ζώνης γάλακτος και της ποιότητας, η εταιρία καθορίζει ως κατώτατη τιμή στο πρόβειο γάλα το 0,90 ευρώ το κιλό και στο γίδινο το 0,60 ευρώ το κιλό, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία του εισκομιζόμενου γάλακτος που θα μπορούσαν να μειώσουν περαιτέρω την τιμή.
Αντίστοιχα λαμβάνοντας υπόψη τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, η εταιρία επιβραβεύει τους παραγωγούς της και ορίζει ως ανώτατες τιμές για το μεν πρόβειο το 1,10 ευρώ το κιλό για το δε γίδινο το 0,67 ευρώ το κιλό.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
  1. Παραγωγός με ετήσια εισκόμιση ΠΡΟΒΕΙΟΥ γάλακτος 31 τόνους και λιποπρωτείνη 12,2: Η τιμή βάση της κλίμακας ποσοτήτων ανέρχεται σε 1,01. Επειδή η λιποπρωτείνη είναι 12,2 παραπάνω από το καθορισμένο όριο του 12,0 η τιμή διαμορφώνεται σε 1.01* 12,2/12= 1.03 ευρώ.
  2. Παραγωγός με ετήσια εισκόμιση ΓΙΔΙΝΟΥ γάλακτος 7 τόνους και λιποπρωτείνη 8,2: Η τιμή βάση της κλίμακας ποσοτήτων ανέρχεται σε 0,62. Επειδή η λιποπρωτείνη είναι 8,2 παραπάνω από το καθορισμένο όριο του 8,0 η τιμή διαμορφώνεται σε 0.62 * 8,2/8,0= 0.64 ευρώ.
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ
Όπως όλοι γνωρίζουμε, η περιεκτικότητα λιποπρωτείνης στο γάλα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στην προσπάθεια που καταβάλει η εταιρεία μας να συνεχίσει να προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας φέτα και γαλακτοκομικά προϊόντα στους καταναλωτές μας. Γ ια το λόγο αυτό, εισαγάγαμε τον παράγοντα ποσοστού λιποπρωτείνης ως μία παράμετρο που θα παίζει ρόλο στην τιμή του γάλακτος που θα σας παρέχει η εταιρεία μας.                                                                                                                       _ ν _
Το ποσοστό λιποπρωτείνης που παίρνουμε σαν βάση είναι το 12% για το πρόβειο γάλα και το 8.0% για το γίδινο.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ
Η διαδικασία υπολογισμού λιποπρωτείνης θα είναι απλή και βασισμένη σε δειγματοληψία, μια φορά την εβδομάδα για τους μεγάλους παραγωγούς και δύο έως τρεις φορές το μήνα για τους πιο μικρούς. Τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας θα καταγράφονται στο πληροφοριακό μας σύστημα και έπειτα θα παρέχονται σε όλους τους παραγωγούς μέσω διαφόρων μηχανισμών ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξής : Υπηρεσία ζώνης γάλακτος, διαδικτυακή πύλη των παραγωγών, μηνύματα μέσω κινητού και τηλεφωνική γραμμή παραγωγών.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
Η πληρωμή του γάλακτος θα γίνεται στις 60 ημέρες (στην περίοδο με τη χαμηλότερη εισκόμιση) ενώ στην περίοδο με την υψηλότερη εισκόμιση ( Απρίλιος -Μάιος - Ιούνιος ) θα καταβάλλεται τουλάχιστον το 50% της αξίας του γάλακτος σε εξήντα ημέρες μετά την εκκαθάριση της μηνιαίας εισκόμισης γάλακτος (στις 20 του επομένου μηνός) και το υπόλοιπο στη συνέχεια.
Επιπλέον, μία μείωση τιμής της τάξεως των 0.03 ευρώ το κιλό θα εφαρμόζεται σε αυτούς που λαμβάνουν προκαταβολές με σκοπό να καλύψουν έξοδα που αφορούν αγορά ζωοτροφών και αγροτικών εφοδίων, ενώ η τιμή εξόφλησης θα επανέρχεται στα προηγούμενα επίπεδα τιμών με το πέρας της εξόφλησης της προκαταβολής, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Η εταιρεία μας, η Υπηρεσία ζώνης γάλακτος καθώς και μία αποκλειστική για τους παραγωγούς τηλεφωνική γραμμή 801- 11- 14000 (αστική χρέωση) θα βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση, διευκρίνιση ή οτιδήποτε σας απασχολεί σχετικά με την νέα τιμολογιακή πολιτική. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συνεργασία σας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου