Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Σε τρεις κατηγορίες χωρίζει τους κτηνοτρόφους-συνεργάτες της η ΔΩΔΩΝΗ

Τις γνωστές τακτικές με τα παπαγαλάκια στα καφενεία αποφάσισε να ακολουθήσει η Δωδώνη φέτος όσον αφορά την τιμολογιακή της πολι­τική, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πόσο αδιαφορεί για την αγορά αιγοπρόβειου γάλακτος και την ελληνική φέτα. Όλες τις προηγούμενες μέρες διέσπειρε φήμες για τριπλό τιμολόγιο, ανάλογα με την ποσότητα εισκόμισης γάλακτος από τον κάθε παραγωγό ως εξής: 85 λεπτά το κιλό για ποσότητες έως 15 τόνους ετησίως πρόβειου γάλακτος, 90 λεπτά για ποσότητες 15-20 τόνους και 97 λεπτά το κιλό για ποσότητες άνω των...
20 τόνων πρόβειου γάλακτος ετησίως.
Η διαφορά των τιμών που έχουν διαρρεύσει σε σχέση με τις περυσινές τιμές είναι πολύ μεγάλη με δεδομένο ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κτηνοτρόφων στην Ήπει­ρο ανήκουν στη «μικρή» κατηγορία και είναι περίπου 3.000 ενώ στην μεγάλη κατηγορία δηλαδή πάνω από 20 τόνους ετησίως ανήκουν μόνο 700 παραγωγοί. Να υ­πενθυμίσουμε ότι πέρυσι η Δωδώνη αγό­ραζε από όλους τους παραγωγούς που εί­χαν πάρει προκαταβολή για το γάλα τους με 1,03 ευρώ το κιλό και για τους υπόλοι­πους με 1,05 ευρώ το κιλό, ανεξάρτητα α­πό την ποσότητα που παρήγαγαν.
Όμως, το χειρότερο είναι ότι η εταιρεία δεν έχει σκοπό να ξεκαθαρίσει τη θέση της πριν τα μέσα Οκτωβρίου και «παί­ζει» σκωτσέζικο ντους με τους παραγω­γούς, οι οποίοι τώρα στρέφονται μαζικά προς άλλες γαλακτοβιομηχανίες και κυ­ρίως την Όλυμπος, η οποία δίνει 95 λε­πτά για το πρόβειο γάλα, ανεξαρτήτως ποσότητας. Βλέποντας τα βυτία «Όλυμπος» να γεμίζουν με ηπειρώτικο γάλα και τα βυτία «Δωδώνη» να γυρίζουν μισοάδεια από τα κέντρα παραλαβής, η δι­οίκηση επανεξετάζει την πολιτική της και δεν διστάζει να πει ότι υπάρχει πιθανότητα να μην εφαρμόσει το μέτρο της τριπλής τιμολόγησης από φέτος.
Για να δούμε όμως τι πληρώνουν και οι άλλοι...
Έτσι την υψηλότερη τιμή για το πρόβειο γάλα σε όλη την Ελλάδα θα δώσει στους κτηνοτρόφους μέλη της η ΕΒΟΛ (Ένωση Βόλου), με 1 ευ­ρώ/κιλό για το πρόβειο γάλα, ενώ την γα­λακτοκομική περίοδο που μόλις έκλεισε, πλήρωσε 98 λεπτά το κιλό. Μεταξύ 95-97 λεπτά το κιλό θα πληρώσει φέτος η γαλακτοβιομηχανία Ήπειρος το πρόβειο γάλα σύμφωνα με α­σφαλείς πληροφορίες. Την περυσινή πολι­τική τιμών που εφάρμοσαν ακούγεται ό­τι θα ακολουθήσουν φέτος το δίδυμο Μεβγάλ-Κολιός. Πέρυσι, η Μεβγάλ ξεκίνησε να αγοράζει πρώτη ύλη από 87 λεπτά αλλά επειδή τις έφυγαν πολλοί παραγωγοί τελι­κά ανέβασε την τιμή στα 90 λεπτά και πλήρωνε μέχρι και 92 λεπτά. Από την άλλη, ο Κολιός αγόραζε με 85 λεπτά το κιλό μέχρι και 93 λεπτά το κιλό. Τέλος για τη Μινέρβα έχει διαρρεύσει ότι φέτος θα πληρώσει ανάλογα με την ποσότητα και την ποιότη­τα από 90 έως και 95 λεπτά και η Vivartia από 95 έως 99 λεπτά το κιλό.
Μεγάλες διακυμάνσεις παρουσιάζει η τιμή του γίδινου γάλακτος από περιο­χή σε περιοχή. Έτσι, η συνεταιριστική ΕΒΟΛ, που έχει επεκταθεί στο φρέσκο γίδινο γάλα θα δώσει φέτος 61 λεπτά το κιλό, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Νι­κήτα Πρίντζο. Στη Θεσσαλία η επικρα­τούσα τιμή από τα ιδιωτικά τυροκομεία είναι τα 55 λεπτά το κιλό και σε αυτά τα επίπεδα θα κινηθεί, όπως δήλωσε, και ο Γιώργος Χώτος, με το ο­μώνυμο τυροκομείο.
Στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην Ιερισσό, που διαθέτει μικρά τυροκομεία, η τιμή παραγωγού είναι σταθερή τα 3 τε­λευταία χρόνια στα 60 λεπτά το κιλό, ε­νώ βορειότερα, στην περιοχή του Παγγαίου (Σέρρες-Καβάλα) η τι­μή παραγωγού πέφτει στα 50-53 λεπτά το κιλό. Πέ­ρυσι ήταν 53-55 λεπτά το κιλό, σύμφωνα με τον κτηνοτρόφο, Σάκη Γιώρτσο, α­πό την Πρώτη Σερρών.
Πηγή: EpirusEPress

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου