Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Σε... αγρανάπαυση δημόσια κτίρια χιλιάδων τετρ. μέτρων στα Γιάννενα!

Ενώ θα μπορούσαν να στεγάσουν όλες τις υπηρεσίες
Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ (!) πληρώνει ετησίως το Δημόσιο – εμείς οι αγρίως φορολογούμενοι πολίτες – για τη στέγαση διαφόρων κρατικών Υπηρεσιών, οι οποίες φιλοξενούνται σε μισθωμένα ιδιωτικά κτίρια των Ιωαννίνων.Τα μισθωμένα ιδιωτικά κτίρια, στα οποία στεγάζονται Υπηρεσιακές Λειτουργίες διαφόρων κρατικών Φορέων, ανέρχονται συνολικά σε 26.

Ακίνητα της Κτηματικής 
Στο κατωτέρω σχετικό πίνακα, περιλαμβάνονται μόνο τα ακίνητα την διαχείριση των οποίων έχει η Κτηματική Υπηρεσία Ιωαννίνων.

Κενά κτίρια
Πολλά είναι τα... κενά ιδιόκτητα κτίρια, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία χρήζουν εκτεταμένων παρεμβάσεων – και απαιτούν σημαντική δαπάνη – προκειμένου να στεγαστούν Δημόσιες Υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:
• Τμήμα του κτιρίου (οδός Δομπόλη 30), στο οποίο στεγάζονταν αρχικά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εκτάσεως 7.351.42 τ.μ. Πότε θα αποκατασταθεί; Άγνωστο!..
• Κτίρια, 650 τ.μ. περίπου (Αρχ. Μακαρίου), από τα οποία τα περισσότερα είναι ερειπωμένα. Στα κτίρια αυτά στεγάζονταν άλλοτε οι στρατιωτικές φυλακές Ιωανίνων.
• Ένα ημιτελές διαμέρισμα (πρώτου ορόφου, 99 τ.μ.) επί της οδού Αιακιδών 58.
Δεν θα μπορούσε, άραγε, το Κράτος – συνεργαζόμενο, λόγω των σημερινών οικονομικών συνθηκών, με ιδιωτικό φορέα – να κατασκευάσει σε οικόπεδό του και σε κατάλληλη θέση Διοικητικό Κέντρο, για τη στέγαση όλων των υπηρεσιών του και των υπηρεσιακών λειτουργιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, αντί να δαπανά τεράστια χρηματικά ποσά;
Θα ήταν αναμφισβήτητα η ιδανικότερη λύση για το κράτος και τους πολίτες. Θα μπορούσε ίσως και το κτίριο του παλαιού Πανεπιστημίου στην οδό Δομπόλη, επιφάνειας 7.500 τ.μ. περίπου, να επισκευαστεί και να στεγάσει όλες σχεδόν τις Δημόσιες Υπηρεσίες.

Πολλαπλά οφέλη 
Η συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών σε ένα Διοικητικό Κέντρο θα έχει πολλαπλά οφέλη:
• Την καλύτερη και άνετη εξυπηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι σήμερα αναγκάζονται να καταναλίσκουν ασκόπως ώρες ολόκληρες, επισκεπτόμενοι τις διάσπαρτες στην πόλη υπηρεσίες.
• Θα πραγματοποιηθεί κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση.
• Για την απόσβεση δεν γίνεται λόγος. Θα γίνει πράξη μέσα σε λίγα χρόνια.
Πολλές εξαγγελίες υπήρξαν στο παρελθόν. Όμως, όπως φαίνεται, το Διοικητικό Κέντρο παραμένει όραμα!..

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου