Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Πώς θα απελευθερωθούν οι υπεραστικές συγκοινωνίες


Σχέδιο νόμου που στοχεύει σε ένα άλλο μοντέλο κατέθεσε το Υπουργείο Ανάπτυξης
Στόχο την απελευθέρωση των υπεραστικών συγκοινωνιών έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και έθεσε περί αυτού σε διαβούλευση ένα νέο σχέδιο νόμου που αλλάζει το χάρτη των λεωφορειακών γραμμών των...
ΚΤΕΛ.
Το άνοιγμα των υπεραστικών οδικών μεταφορών θεωρείται μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς πρέπει να γίνει. 
Όπως σημείωσε ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης που παρουσίασε το σχέδιο νόμου:
«Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που συνιστά διεθνή δέσμευση της χώρας και είχε συμφωνηθεί με την Τρόικα, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, πριν από δύο χρόνια περίπου. Το κοινοτικό δίκαιο -συγκεκριμένα ο Κανονισμός 1370/2007- προβλέπει μια μεταβατική περίοδο μέχρι και το 2019. Ωστόσο, όπως έχουμε ανακοινώσει, πρόθεσή μας, είναι οι βασικές διαδικασίες να εκκινήσουν από τώρα, για να έχουμε αποτελέσματα συντομότερα. Διότι πρέπει να γίνει η αναγκαία προετοιμασία στο νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο, σε επίπεδο μελετών και φυσικά, στη διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών. Χωρίς φυσικά να υπάρξει «κενό» στο συγκοινωνιακό έργο.
Ο Κανονισμός, άλλωστε, προβλέπει πως για κάθε περίπτωση διαγωνισμού ή απευθείας ανάθεσης, οι όροι θα γνωστοποιηθούν τουλάχιστον έναν χρόνο πριν, προκειμένου να προετοιμαστούν εγκαίρως όλοι οι φορείς, για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού».
Η πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης με το σχέδιο νόμου αυτό δείχνει μία τάση για όσο μεγαλύτερο άνοιγμα γίνεται και συμμετοχή στις μεταφορές και άλλων φορέων του ιδιωτικού τομέα πλην του ΚΤΕΛ. Εκτιμάται όμως ότι κατά τη διαβούλευση θα εκφραστούν κι άλλες απόψεις στο θέμα.
Οι γραμμές
Στο σχέδιο νόμου προβλέπονται τρεις κατηγορίες γραμμών:
- Γραμμές Αποκλειστικού Έργου - ο Ανάδοχος εξασφαλίζει την αποκλειστικότητα εκτέλεσης έργου στις συγκεκριμένες γραμμές χωρίς ανταγωνισμό.
- Άγονες Γραμμές- ο Ανάδοχος εξασφαλίζει την αποκλειστικότητα εκτέλεσης έργου και ταυτόχρονα -λόγω μικρού οικονομικού ενδιαφέροντος- και επιδότηση (αποζημίωση) και
- Γραμμές Ελεύθερης Επιλογής
Όπως εξήγησε, αναλυτικότερα, ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης για να επιτευχθεί οικονομική βιωσιμότητα,
- Στην πρώτη κατηγορία, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει κατ’ αποκλειστικότητα να εκτελεί το έργο, χωρίς ανταγωνισμό, σε όλες τις υπεραστικές γραμμές μιας γεωγραφικής ενότητας που αποτελούν ένα δίκτυο γραμμών, κατόπιν δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού. Επιλέγεται ο ανάδοχος με τη συμφερότερη προσφορά.
- Στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή όπου το οικονομικό ενδιαφέρον είναι πιο μειωμένο, προβλέπεται για τον Ανάδοχο και αποκλειστικό δικαίωμα και αποζημίωση (επιδότηση) ταυτόχρονα ,με διαφανή κριτήρια, επίσης κατόπιν δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού.
«Αυτή η κατηγορία προσιδιάζει, θα λέγαμε, στα πρότυπα της αεροπλοΐας.
Εδώ εμπίπτουν και πολλές νησιωτικές περιοχές, όπου και σήμερα υφίστανται ειδικές προβλέψεις, λόγω των ιδιομορφιών των τοπικών δήμων.
Σημειώνω πάντως, πως ειδικώς σε περιοχές όπως οι νησιωτικές -όπου υπάρχει μικρής έκτασης έργο- θα εμπίπτει και η δυνατότητα, να μπορούν οι αρχές να αναλάβουν οι ίδιες το έργο ή να το αναθέτουν σε τρίτους, κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Εδώ προβλέπονται μία σειρά από ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της διαφάνειας στη διαδικασία», σημείωσε.
Συνοψίζοντας, στις δύο κατηγορίες που προαναφέρθηκαν -αποκλειστικό δικαίωμα, αποκλειστικό δικαίωμα και επιδότηση - οι Ανάδοχοι θα αναλαμβάνουν το έργο, με συμβάσεις διάρκειας μέχρι δέκα ετών με δυνατότητα παράτασης ,υπό τους όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό 1370/2007.
- Και τέλος, κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, υπάρχει η τρίτη κατηγορία, δηλαδή οι Γραμμές Ελεύθερης Επιλογής.
Πρόκειται για γραμμές μεγάλου εμπορικού ενδιαφέροντος, όπου οποιοσδήποτε τηρεί τις προϋποθέσεις, θα μπορεί να εκτελεί δρομολόγια ή να προτείνει και να εκτελεί νέα δρομολόγια, αρκεί να μην προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό στις λοιπές γραμμές.
Έτσι, λοιπόν και με βάση τους γενικούς κανόνες, το Δημόσιο θα καθορίζει:
•τις γραμμές για τις οποίες χορηγείται το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης
•τις γραμμές του δικτύου όπου εκτός από το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης θα δίδεται και επιδότηση.
•το ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο των ελαχίστων δημοσίων υπηρεσιών που υποχρεούται να προσφέρει ο Ανάδοχος και
•την ανώτατη επιτρεπτή χρέωση των επιβατών ανά χιλιόμετρο διαδρομής.
Την επίβλεψη του συστήματος θα αναλάβει η Εθνική Αρχή Χερσαίων Επιβατικών Μεταφορών, στην οποία αναβαθμίζεται η υπάρχουσα Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, η οποία θα στελεχωθεί με ειδικευμένο προσωπικό, κυρίως συγκοινωνιολόγους, οικονομολόγους που θα μεταταχθούν ή αποσπαστούν από άλλες υπηρεσίες.
Πρωινά Νέα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου