Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

«Τάξη» στις κοινωφελείς περιουσίες 74 χρόνια μετά…

-Αναμορφώνεται το καθεστώς για Εθνικά Κληροδοτήματα και σχολάζουσες κληρονομιές
-Με προσοχή η θεσμοθέτηση των κανόνων που διέπουν τα Ηπειρωτικά Κληροδοτήματα
Στο να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών, με στόχο να μπει «ζεστό χρήμα» στα δημόσια ταμεία, από μια περιουσία που μέχρι σήμερα δεν γεννά κανένα όφελος, στοχεύει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για τα Εθνικά Κληροδοτήματα και τις σχολάζουσες κληρονομιές, η τελική επεξεργασία του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών από την αρμόδια νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, που συστάθηκε σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Γ. Στουρνάρα.
Σήμερα, παραμένουν αναξιοποίητα κληροδοτήματα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, λόγω της αδυναμίας των Αρχών να τα....
εποπτεύσουν και να τα διαχειριστούν και το ανωτέρω σχέδιο, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο από το έτος 1939 (ν.2039/1939) νομικό πλαίσιο, αναμένεται να βάλει «τάξη» στην αναξιοποίητη αυτή περιουσία αφού προβλέπει, τη σύνταξη Εθνικού Μητρώου για την καταγραφή με συστηματικό και ενιαίο τρόπο των κοινωφελών περιουσιών, την απλοποίηση της διαδικασίας όσον αφορά τις σχολάζουσες κληρονομιές και τον διορισμό κηδεμόνα, με άμεσο αποτέλεσμα την ταχύτερη εγγραφή των δημοσίων εσόδων.
Στο τελικό κείμενο έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής (Σεπτέμβριος 2011) επί του προσχεδίου που είχε συνταχθεί από αντίστοιχη νομοπαρασκευαστική επιτροπή κατά το παρελθόν.
Ηπειρωτικά Κληροδοτήματα
Όσον αφορά στα Ηπειρωτικά Κληροδοτήματα, η διαχείριση των οποίων αποτελεί καίριο ζήτημα για την τοπική κοινωνία, το οποίο παραμένει ακόμη και σήμερα ανοιχτό, θα επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη θεσμοθέτηση των κανόνων που τα διέπουν.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, κατά τη θεσμοθέτηση και κυρίως, κατά την εφαρμογή ενιαίων κανόνων οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας των Κληροδοτημάτων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιομορφίες συγκεκριμένων κληροδοτημάτων, ιδίως με γνώμονα του ποια είναι η φυσιογνωμία και η αποστολή των φορέων, με τους οποίους συνδέονται αμέσως τα Κληροδοτήματα αυτά.
Έτσι, στο επίκεντρο θα τεθούν οι κανόνες που διέπουν, εκτός από τα Ηπειρωτικά Κληροδοτήματα και αυτά των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), αλλά της Ακαδημίας Αθηνών.
Να υπενθυμίσουμε, ότι πρόσφατα, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Ηλίας Θεοδωρίδης απέστειλε επιστολή στα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας επισημαίνοντας ότι το καθεστώς διαχείρισης των Κληροδοτημάτων στην Ήπειρο είναι αντίθετο με το άρθρο 109 του Συντάγματος που ορίζει ότι η διοίκησή τους γίνεται σύμφωνα με τη βούληση των Ευεργετών και αντίθετο επίσης με το άρθρο 4, παράγρ. 1 που ορίζει ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι των νόμων.
Σε.. αριθμούς
Σύμφωνα με το «Έθνος», το σύνολο των Κοινωφελών Περιουσιών είναι περίπου 15.000, ενώ κάθε χρόνο προστίθενται περίπου 70 νέες υποθέσεις. Εξ’ αυτών, 2.717 είναι ιδρύματα (τα 516 βρίσκονται στη Διεύθυνση Εθνική Κληροδοτημάτων του υπουργείου Οικονομικών και τα υπόλοιπα στις Περιφέρειες).
Τα Εθνικά Κληροδοτήματα αφορούν σε ακίνητα μεγάλης αξίας, καταθέσεις σε τράπεζες, μετοχές και ομόλογα ανθρώπων που δεν ζουν πια και τα οποία δεν διεκδικήθηκαν ποτέ από κληρονόμους. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είτε έχουν ήδη περιέλθει στο Δημόσιο και παραμένουν αναξιοποίητα, είτε θα μπορούσαν μέσω συνοπτικών νομικών διαδικασιών να περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου. Σήμερα, τα περισσότερα εθνικά κληροδοτήματα βρίσκονται υπό τη διαχείριση ιδρυμάτων, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις κληροδοτημάτων που έχουν... εγκαταλειφθεί.
Αναφορικά με τις σχολάζουσες κληρονομιές, αυτές αφορούν σε περιουσίες αποθανόντων οι οποίοι δεν έχουν κληρονόμους. Η διαχείριση των περιουσιών αυτών ασκείται στις περισσότερες των περιπτώσεων από δικηγόρους. Αν δεν καταστεί δυνατόν να βρεθούν οι κατά τον νόμο κληρονόμοι, τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία περνούν στο κράτος.
Οι «σχολάζουσες κληρονομιές» υπολογίζονται σε 3.000, με την αξία τους να ανέρχεται σε περίπου 4 δισ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξιοποίηση των 12.000 κληροδοτημάτων θα μπορούσε να αποφέρει μακροπρόθεσμα δημοσιονομικό όφελος περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως. Το μεγαλύτερο μέρος τόσο των κληρονομιών όσο και των εθνικών κληροδοτημάτων παραμένει αναξιοποίητο, καθώς η διαδικασία εκκαθάρισης μιας κληρονομιάς μπορεί να κρατήσει από 10 έως και 30 χρόνια.
Τέλος, οι αδρανείς καταθέσεις, όπως προκύπτει από τραπεζικές πηγές, υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί πως με το ισχύον καθεστώς οι καταθέσεις, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν θα αναζητηθούν από τους φερόμενους ως δικαιούχους για μία εικοσαετία, περιέρχονται αυτοδίκαια στο Δημόσιο.
Πηγη: proinanea.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου